Altuğ Merhap - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği

Altuğ Merhep Denizbank
Telefonda Satış-Tahsilat ve Müşteri Yeniden Kazandırma Grup Müdürü

Diğer mentorlarımız da göz atmak ister misiniz?