Jülide Erdoğan - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
julide

Jülide ErdoğanGenel Müdür

julide.erdogan@yenibirlider.org

Jülide Erdoğan, sivil toplum alanında 18 yıldan fazla saha ve yöneticilik deneyimine sahiptir, 2019 yılından bu yana Yenibirlider Derneği’nde Genel Müdür olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Gönüllülük, sivil toplum ve gençlik çalışmalarıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında tanışan Jülide Erdoğan, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Beyoğlu Gençlik Merkezi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda çok paydaşlı ve katılımcı saha projeleri yönetti. 2010 yılında, dönemin en yaygın gençlik STK’larından olan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda (TOG) projeler departmanında çalışmaya başladı. TOG’daki görevleri boyunca sayıları 75.000’i aşan gönüllülerle ve 70 kişilik bir ekiple birlikte; özel sektörün, yerel paydaşların, kamunun ve aktif genç gönüllülerin toplumsal dönüşüme birlikte katkı sağladığı projelerin etkisinin büyüyerek sürdürülmesine katkı sağladı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın genel müdürü olduğu dönemde sivil toplum, gençlerin katılımı, çok paydaşlı programların yürütülmesi, yönetişim konularında ekipleriyle birlikte TOG’un büyümesine ve ödüllü projelerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Marmara Üniversitesi’nde Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansı bulunan Erdoğan, son yıllarda Speakar Agency’de Exclusive Konuşmacı olarak Sosyal Etki Odaklı Marka, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinden Kurumsal Aktivizme, Kurumlarda Aktivizm, Girişimcilik, Etkin Çalışan Gönüllülüğü konularında  kurumlara bilgi ve deneyimlerini aktarıyor, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve platformlarda jüri ve danışman olarak yer alıyor. Saha deneyiminin etkili liderlik ve yönetişimle kesiştiği projelerden heyecan duyuyor. Kırsal kalkınma, sağlıklı yaşam ve gastronomi ilgi alanları arasında bulunuyor.

Diğer YBL Profesyonel Koçlarımıza da göz atmak ister misiniz?