Volkan Sözmen - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği

Volkan Sözmen
IBM Türkiye Genel Müdürü