Çevik Liderlik - Yenibirlider Derneği

Çevik Liderlik

  • Ocak 21, 2020
  • 19:00 ona 21:00
  • ING İnovasyon Merkezi Esentepe Mah. No:4 Polat Plaza Levent

Çeviklik (agility) nedir? Eski dünya düzeni ve paradigmalarına meydan okuyan ”Çevik Liderlik (Agile Leadership)” nasıl tanımlanıyor? Çeviklik özünde ne ile başlar ? Hızla değişen dünya ekonomisinde liderlik eden ve gitgide artan karmaşa içindeki tehdit ve fırsatları öngörebilen, belirsizlikle baş edebilen yeni dünya liderlerinin benzer özellikleri nelerdir? Bir organizasyonun “çevik” olduğunu bize ne anlatır? Çeviklik Koçu’nun organizasyonun dönüşümündeki rolü nedir?

Kayıt linki