Yenibirlider Derneği KVKK Metni - Yenibirlider Derneği

KVKK AYDINLATMA METNİYENİBİRLİDER DERNEĞİ

YENİBİRLİDER DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
YBL PROFESYONEL PROGRAMI TEMSİLCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. No. 12 Akın Sitesi Blok 1 Kat: 6 D: 12 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Yenibirlider Derneği (“Dernek”) olarak, YBL Profesyonel Programı’na başvurunuz nedeniyle elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, konum verileriniz, eğitim verileriniz, mesleki verileriniz, görsel-işitsel verileriniz, sosyal medya linklerinize ait veriler ile kendinizi anlattığınız kısmında bizlerle paylaştığınız kişisel verileriniz (ilgi alanlarınız, fobiniz, hayalleriniz ve diğer bizlerle paylaşmış olduğunuz verileriniz) YBL Profesyonel Programı’nın başvuru formu doldurulmak suretiyle Dernek tarafından ilgili programa uygunluğunuzun denetimi ve seçim sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Dernek’in kullanmış olduğu bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz herhangi bir üçüncüye kişiye aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik yollarla, Dernek tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin kurulması ve ifası ile veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, https://yenibirlider.org/ybl-profesyonel/ internet sitemizde YBL Profesyonel Programına Başvuru sekmesinden veya bizlerle iletişime geçtiğiniz iletişim sekmesinde doğrudan yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen program temsilci adayları, Dernek’e başvurarak Kanun’un 11.maddesindeki haklarına ilişkin taleplerde bulunabilirler.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://yenibirlider.org/iletisim/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Dernek’e iletebilirsiniz:

  • Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. No. 12 Akın Sitesi Blok 1 Kat: 6 D: 12 34349 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Dernek’in [email protected] e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya
  • başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://yenibirlider.org/iletisim/ internet adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’nde bulabilirsiniz.