Ahmet Ekmel Karaman - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Ahmet-Ekmel-Karaman

Ahmet Ekmel Karaman

Liseyi Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler & Ekonomi programları 3. sınıf öğrencisi. Eğitim hayatını ve okumalarını; entelektüel birikimini sosyal dönüşüm ve problemlerin çözümünde pratik çıktılar verecek biçimde tasarlamaya çalışıyor. Profesyonel düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor. Arapça anlıyor ve okuyabiliyor. Koç Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde Kanuni Esasi metinlerinin Osmanlı Türkçesi’nden günümüz diline çevrilmesinde görev alıyor. Koç Üniversitesi Ekonomi ve Politika Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Gelecekte finans yatırımları, kamu-piyasa ilişkileri, girişimci yeni teknoloji alanlarının regülasyonu için legal lobi faaliyetleri yapacak kurumlar kurmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak uluslararası iş birliklerine dayalı üretim ve insan merkezli istihdam ve yatırımlara fon sağlamak en büyük hayali.

Diğer YBL 21 mentorlarına da göz atmak ister misiniz?