Gülay Özkan - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği

Gülay ÖzkanGEDS Founder