Aslı Düzenli Umur - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği

Aslı Düzenli UmurYapıkredi Bankası/Retail And Larger Enterprise Banking Sales EVP