Erelcan Yanık - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Erelcan Yanık

Erelcan YanıkEnerjisa

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesini Koç Üniversitesi’nde 2011 yılında tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarını Koç Üniversitesi Akıllı Kullanıcı Arayüzleri Laboratuvarı’nda gerçekleştirerek, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği yüksek lisans derecesini 2013 yılında tamamladı.

Savunma ve enerji sektörlerinde, veri-güdümlü çözümlerin uçtan uca tasarlanması ve geliştirilmesi süreçlerine liderlik etti. Ürün-öncelikli, şirket içi girişimcilik odaklı ekip kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yürüttü.

Enerji sektöründeki çalışmalarını, iş ve operasyonel birimlerden temsilcilerin bir araya geldiği ekiplere liderlik ederek sürdürmektedir. Veri-güdümlü bakış açısının şirket kültürüne yerleşmesini sağlayan bu ekiplerle; farklı disiplinlerin deneyimlerinin harmanlandığı, katma-değerli çözümler üretilen projeler yürütmektedir.

Diğer YBL 21 mentorlarına da göz atmak ister misiniz?