Gülüşan Serin - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Gülüşan Serin, Global Yatırım Holding (1)

Gülüşan SerinGlobal Yatırım Holding