M. Özge Kebapcı Karabulut - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
M.-Özge-Karabulut

M. Özge Kebapcı KarabulutEğitim Yöneticisi - Profesyonel Koç

Yeni nesil öğrenenlerin dönüşümlerine rehberlik eden, kendinden sonraki nesillere bir değer bırakabilmek için yaşam boyu öğrenmeye inanan, gelişime açık 11 yıllık eğitimci olan Özge, Anadolu Lisesi eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesinde Sınıf Öğretmenliğini bitirdi. Lisans eğitimi esnasında hukuka olan merakından dolayı lisans öğreniminin yanı sıra aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Adaletön lisans bölümünü de tamamladı.

Bilkent Üniversitesi; Özel Bilkent Laboratuvar ve Uluslararası Okulunda ve ODTÜ Üniversitesi; ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulunda sınıf öğretmeni ve eko okullar koordinatörü olarak çalıştı. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi, Okul Yöneticiliği ve DeneticiliğiYüksek Lisansını tamamladı. Yetişkinlerle ve öğrencilerle birlikte çalıştığı projeler sayesinde, gözlemlediği değişimlerle öğrenmeye olan isteği hiç azalmadı.

2021 yılında kendi potansiyelini keşfetme arzusu ile ünvanlı koç olmak için yola çıktı. ICF akredite Sola Unitas Akademi, ACTPsürecindeki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Koçluk eğitimleri yanı sıra 120+ saatin üzerinde profesyonel olarak öğrenci veyönetici koçluğu hizmeti verdi. Öğrenme yolculuğuna Sinir Dili Programlaması Usta uygulayıcı (NLP) eğitimini de tamamlayarak NLP usta uygulayıcısı olarak devam etti.

Koçluk hizmetleri yanı sıra; bir yazılım firmasının çocuklar için tasarladığı dijital platformuna, Proje Tabanlı Öğrenme programın planlaması ve uygulanması konularında danışmanlık yapan Özge, koçluğun gücüyle bireylere ve kurumlara hizmet vermek amacıyla Core Plus Akademi’yi kurdu.

2022 Temmuz ayından bu yana Yenibirlider Derneği Gelişim programı kapsamında koçluk hizmeti sağlarken aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerine mentorluk hizmeti vermeye devam etmektedir. ICF Türkiye Proje Kurulu lideri olarak çeşitli projelerde, aktif çalışmalar yapmaktadır. Bütün bunların yanında eğitim dünyasına destek olmak aracılığıyla Türk Eğitim Derneği gönüllüsü olarak yapılan çalışmalara katılmaktadır. Son olarak Sabancı Vakfı’nın sağlamış olduğu ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesine ise mentor olarak destek vermektedir. Merak ve öğrenme isteğinin devam etmesiyle birlikte 2023’te takım koçluğu eğitimini tamamlayarak bireylerin yanında takımlara da koçluk hizmeti vermeye başlamıştır.