Sıla Deniz - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Sıla Deniz

Sıla DenizKoç Üniversitesi

2018’de Balıkesir Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümünü kazandı. Daha sonrasında ekonomiye giriş dersleriyle beraber makroekonomiye ilgisini fark ederek Ekonomi çift ana dal programına başladı. 2 sene boyunca Pazarlama Kulübü’nde aktif olarak rol aldıktan sonra 2020’de kariyer etkinliğinin fuaye alanı sorumlularından biri olarak güzel bir ekiple çalışma ve bir ekibe liderlik etme fırsatı yakaladı. Bunun dışında 2 farklı dönemde öğretim asistanlığı yaptı. Anadolu Bursiyerliği programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı yakalayabilmiş biri olarak, eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve özellikle pandemide bu sorunun ne kadar derinleştiğinin farkındaydı. Bu sebeple 2 dönemdir Bambu Gönüllü Eğitim Platformu’nda gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor. Bu platformun amacı öğrencilere ulaşarak onlara gerek eğitim gerekse motivasyon anlamında destek olmak. Gelecek hedeflerinin arasında sürdürülebilirlik alanında çalışmak var. Okulda aldığı etik, sosyoloji gibi dersler bu konuda vizyonunu genişletti. Sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanında çalışmak ve bu konuyu kendi alanıyla bağdaştırarak alanda yeni fikirler üretmek istiyor. Bunun dışında sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin yaşandığı ve bu yönde talebin arttığı günümüzde, enerji sistemlerinin esnekliği konusuyla ilgileniyor. Bu dönüşüm sürecindeki arzın sürdürebilirliği üzerine ileride enerji sektöründe çalışmak istiyor.