Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Anlam, Eylem ve Olay - Yenibirlider Derneği

Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Anlam, Eylem ve Olay

  • Şubat 27, 2020
  • 18:30 ona 19:30
  • Akbank Sanat Şehit Muhtar İstiklal Cd. No:8, 34435 Beyoğlu

Amacımız yönelimsellik ve epokhe eksenindeki fenomenolojik düşüncenin sadece yaşantıların içsel deneyiminin betimlemesi olmadığını, günümüzün sosyal ve kolektif fenomenlerinin kritiği için de kullanılabileceğini göstermek olacaktır. Epokhe yöntemi, doğal tavrı askıya almaya ilişkin bir eylem olarak özgürlüğe işaret eder. Husserlci anlayışın bireysel özgürlük deneyiminden kolektif bir özgürlük fikrine geçişin çağdaş felsefedeki kriz ve olay tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirmesini sağlamaya çalışacağız. Fenomenolojik anlamda olay tarihe ve içinde ortaya çıktığı duruma bağlı olsa da, onlar tarafından belirlenemeyen ve onları aşarak tümüyle yeni bir şeyin doğuşuna yol açan bir öngörülemezlik anıdır. Dayanılmaz olanın belirmesi, verili sabit anlamların sarsılması ve zeminsizlik yeni olanakları ortaya çıkararak özneleri kurucu bir dönüşüme uğratır. Felsefi potansiyelinin derinliğine inandığımız bu dönüşümün betimlemesini öncelikle Husserl’in anlamın krizi ve Heidegger’in eylemin krizi fikirlerinden hareketle Patočka’nın insanın tarihsel varoluşunu ele aldığı heretik tarih anlayışında arayacağız.

Emre Şan lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını Paris 1 Panthéon Sorbonne’da tamamladı. Doktorasından sonra Ecole Normale Supérieur’de post-doktora araştırmaları yapan Emre Şan’ın fenomenolojide aşkınlık problemi üzerine yazdığı kitabı Renaud Barbaras’ın önsözü ve Institut Universitaire de France ödülüyle yayınlanmıştır (Paris, Mimesis, 2012). Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitap dizilerinde Türkçe, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca makaleleri çıkan yazar, Çağdaş Fransız Felsefesi üzerine derlemeler yayınlamıştır. Cogito dergisinin yayın kurulunda yer alan yazar, L’Université Catholique de Louvain (UCL) tarafından iki yılda bir verilen Prix Mercier felsefe ödülüne layık görülmüştür. Emre Şan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.

*Etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir. Etkinliğe katılım sağlayan profesyonel temsilcilerimizin etkinlik sonrası [email protected]’a mail iletmelerini rica ederiz.