'İntihal mi? Hal mi?' Sergi Turu - Yenibirlider Derneği

‘İntihal mi? Hal mi?’ Sergi Turu

  • Temmuz 12, 2018
  • 7:00 pm ona 8:00 pm
  • Yapı Kredi Kültür Sanat - İstiklal Caddesi No: 161 34433, Beyoğlu / İstanbul

“İntihal mi? Hal mi?” başlıklı grup sergisi, serginin içeriği olan intihal kavramını soruya çevirerek tartışmaya açıyor. Sergi, bir yandan intihalin, sözlükteki manasına (aşırmaya, bir başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermeye) yakınlaşıyor. Öte yandan da sanat tarihinin seyri içinde ilk başta bir öğrenme metodu olarak kendine yer bulan kopyalama eylemine eğiliyor. Daha önce yapılmış çalışmalardan yola çıkılarak yaratılan “yeniyi” merkeze alan sergi; altı sanatçının birbirleriyle ve işleriyle girdikleri diyalog sonucu ortaya çıkan 6 yeni iş ve onların kaynağı 6 eski işi izleyiciye sunuyor.

Program İçeriği

Etkinlik detaylarına http://sanat.ykykultur.com.tr/sergiler/intihal-mi-hal-mi adresinden ulaşabilirsiniz.