Füsun Ürün Aslan - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Füsun Ürün Aslan, Akkök Holding

Füsun Ürün AslanAkkök Holding