Başak Evrim Daltaban - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
Başak Evrim Daltaban

Başak Evrim DaltabanGetir İnsan Departmanı Vice President