Kadir Ceran - YBL Ekosistemi - Yenibirlider Derneği
KADIR_CERAN

Kadir CeranFounder Institute (FI) Türkiye - İnovasyon ve Derin Teknoloji Girişimcileri Direktörü
Etkin Proje Kurumsal İlişkiler Direktörü

Kadir Ceran, 2000 yılında İTÜ Makina Fakültesi’nden, 2004 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Tasarım Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ nden Doktora yeterlik almıştır. Doktora eğitimi sürecinde, tasarım yönetimi, multi-disiplinler ürün geliştirme süreçleri, yaratıcı problem çözme teknikleri, açık inovasyon ve otonom araçlarda kullanıcı deneyimi tasarımı (UXD) konularında araştırma ve çalışmalar yapmıştır.
+20 yıl Uluslararası Fortune 500 şirketlerinde (GE, Ford, Siemens, Bosch, Arçelik) global Ar-Ge, Teknoloji, İnovasyon, Program Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Projelerinde görev almış ve liderlik yapmıştır. Bu dönem içerisinde Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu da yaklaşık 3 yıl görev almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.
Arçelik merkez Ar-Ge’ de Proje Lideri, Ford Almanya’da Kıdemli Proje Lideri, General Electric’de Havacılık Lider Program Yöneticisi görevini üstlenmiştir. Bosch Siemens Hausgerate ve Wittur’ da Global Ar-Ge Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Arçelik Tasarım Akademisi’nin kurulması Program liderliğini üstlenmiştir. FIAT-Tofaş Ar-Ge’ de, ileri teknoloji program ofisi, teşvikler, fikri haklar, inovasyon trendlerinden sorumlu ekibi ve resmi Ar-Ge Merkezini yönetmiştir. Avrupa Birliği H2020 projeleri için Tofaş adına LEAR (Legal Entity Appointed Representative) görevini yürütmüştür. EGVIA (Avrupa Yeşil Araçlar ve Ulaşım Girişimi Birliği) çalışma grubunda yer almıştır.
Liderliği döneminde, Sanayii Bakanığı resmi sonuçlarına göre, TOFAŞ “Türkiye’nin en iyi otomotiv Ar-Ge Merkezi” ödülünü almıştır.OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği) Ar-Ge / Fikri Haklar ve Teşvikler komitesi başkanlığı ve BUSİAD (Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu üyeliği görevini yürütmüştür. TUSIAD, YASED, Koç Holding’de Teknoloji, İnovasyon, ARGE, Dijital Dönüşüm, Fikri Haklar komitelerinde görev almıştır. OIB (Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği) AR-GE Mühendisi yetiştirme programı Akademik Danışmanlığını yapmıştır. Üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Gönüllü olarak ITU UX ‘de iş geliştirme ve strateji mentörlüğü yapmıştır. Ulusal birçok yarışmada (ITU Big Bang, Otomotivin Geleceği ..vb) jüri üyeliği ve konferansda (OTEKON,IAEC..vb) düzenleme kurulunda görev almıştır.
European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA)’ da görev almaktadır.
NGO’larda aktif mentörlük görevi yürütmektedir.

Diğer mentorlarımız da göz atmak ister misiniz?