Yenibirlider Derneği’nin Eğitim Dolu Mart Ayı Nasıldı? - Yenibirlider Derneği

Yenibirlider Derneği’nin Eğitim Dolu Mart Ayı Nasıldı?

Yenibirlider Derneği olarak, liderlik yolculuğumuzda öğrenmeye ve gelişmeye her zaman açık olmanın önemine inanıyoruz. Mart ayı, bu misyon doğrultusunda yoğun bir eğitim programıyla geçti ve katılımcılarımıza çeşitli değerli içerikler sunduk.  

Katılımcılarımızdan ve fellowlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, bizi gelecek etkinlikler için daha da motive ediyor. Yenibirlider Derneği olarak, liderlik alanında sürekli öğrenmeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz. 

İşte 21. Dönem Gelişim Progamı+ , 22. Dönem Gelişim Programı ve LEAD21 Fellowship Programı’nın Mart ayındaki eğitimleri:  


21. Dönem Gelişim Programı+

Yapay Zekalı Organik Liderlerin Çağı: Serdar Kuzuloğlu 

Serdar Kuzuloğlu’nun liderliğinde gerçekleşen bu buluşma, “Yapay Zekalı Organik Liderlerin Çağı” temasıyla düzenlendi. Bu etkinlikte, yapay zeka çağında liderlik becerilerinin nasıl dönüştüğüne odaklanıldı. Katılımcılar, Kuzuloğlu’nun rehberliğinde yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasındaki etkilerini ve liderlik alanında ortaya çıkan yeni gereksinimleri tartışma fırsatı buldular. Ayrıca, yapay zeka ile insan liderliğinin nasıl bir sinerji oluşturabileceği ve organik liderlik özelliklerinin bu süreçte nasıl değer kazandığı üzerine derinlemesine konuşmalar gerçekleştirildi. Bu buluşma, liderlik alanında yapılan yenilikçi çalışmaları ve geleceğe yönelik stratejik bakış açılarını paylaşarak katılımcıların vizyonlarını genişletmeyi amaçladı. 

 


 Vizyon Buluşması: Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Kerem Kamışlı  

Derneğinizin eş kurucularından Kerem Kamışlı ve Gelişim Programı+ tasarım öncüsü Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir vizyon buluşması düzenlediler. Bu buluşma, katılımcılara dünya gündemine ilişkin önemli konuları, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve liderlik ekosistemini ele almak için bir fırsat sağladı.

Kerem Kamışlı, sektördeki yenilikler ve gelecek trendleri konusunda değerli bir bakış açısı sundu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise liderlik alanında öncü bir isim olarak, liderlik ekosistemi ve global stratejileri üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı.

Bu buluşma, derneğinizin vizyonunu güçlendirmek ve katılımcıları sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek için önemli bir adım oldu. Katılımcılar, etkili liderlik stratejileri ve küresel düzeydeki değişimler hakkında bilgi sahibi olarak, derneğimizin gelecekteki adımlarını daha sağlam bir temele oturtma fırsatı buldular. 


 Liderlikte Beden Dili, Hitabet ve Topluluk Önünde Konuşma : Ufuk Çarşıbaşı 

Ufuk Çarşıbaşı’nın rehberliğinde gerçekleşen bu uygulamalı buluşma, “Liderlikte Beden Dili, Hitabet ve Topluluk Önünde Konuşma” başlığı altında düzenlendi. Bu etkinlik, katılımcıların liderlik iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefledi. Çarşıbaşı’nın yönlendirmesiyle, katılımcılar beden dili, etkili hitabet ve topluluk önünde konuşma gibi önemli konularda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu sayede, liderlik rolünde iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyenler için pratik ve değerli bir deneyim sunuldu. 


 22.Dönem Gelişim Programı

Sürdürülebilirlik Yönetimi: Tamer Atabarut  

Tamer Atabarut’un rehberliğinde gerçekleşen online eğitim, sürdürülebilirlik yönetimi alanında farkındalığı artırmayı ve uygulanabilir stratejileri keşfetmeyi amaçladı. Sürdürülebilirlik, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir konu olduğu için bu eğitim, katılımcılara bu alandaki temel kavramları, güncel gelişmeleri ve etkili uygulamaları sunarak bilinçlerini artırmayı hedefledi. Katılımcılar, Atabarut’un liderliğinde interaktif bir ortamda sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirdiler ve bu bilgileri kendi iş ve yaşamlarında uygulama fırsatı buldular. 


Yapay Zeka Çağında Büyük Veri Yönetimi: Dr. Aysun Bozanta

Dr. Aysun Bozanta ile gerçekleştirdiğimiz yapay zeka çağında büyük veri yönetimi eğitimi, katılımcılara modern veri yönetimi tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı sundu. Dr. Bozanta’nın derin uzmanlığı ve interaktif yaklaşımı sayesinde, katılımcılar teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürme şansı buldular. Bu eğitim, katılımcıların iş dünyasında veri odaklı kararlar almak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı oldu.


Öz Farkındalıklı Liderlik: Dr. Behice Ertenü  

Dr. Behice Ertenü’nün rehberliğindeki eğitim, “Öz Farkındalıklı Liderlik” başlığı altında gerçekleşti. Liderlik yolculuğunda kendini tanımanın ve içsel güçleri keşfetmenin öneminin vurgulandığı eğitimde, katılımcılar liderlik alanında daha etkili olabilmek için temel bir adım attılar. Ertenü’nün yönlendirmesiyle, katılımcılar öz farkındalık ve liderlik arasındaki derin bağlantıyı keşfetti. Bu etkinlik, katılımcıların kendi güçlü yönlerini tanıyarak liderlik becerilerini geliştirmelerine ve daha etkili bir lider olmalarına yardımcı oldu. 


LEAD21 Fellowları Social Leadership Journey Modülüne Başlıyor: 

LEAD21 Fellowship programına dahil olan Social Leadership Journey modülümüzde fellowlarımıza destek ve kolaylaştırıcı olması adına Prof. Dr. Arzu Tektaş & Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ile “Design Thinking ve Proje Döngüsü Eğitimi” gerçekleştirdik.  

Bu oturum, LEAD21 Fellowship programının temel taşlarından birini oluşturuyor: sürekli öğrenme ve kişisel gelişimi destekleme misyonunu yansıtmak. Katılımcılarımızın bu eğitimden alacakları bilgi ve deneyim, onların liderlik yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olacak.  

Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu’nun uzmanlığı sayesinde, fellowlarımız projelerini daha iyi yönetme ve inovatif çözümler geliştirme konusunda donanımlı hale gelecekler. 

LEAD21 Fellowship programına katılan tüm fellowlarımızı bu değerli modüle hoş geldiniz diyor ve onların bu eğitimden en iyi şekilde faydalanmalarını diliyoruz. 


Yenibirlider Derneği olarak, liderlik alanında bilgi paylaşımı ve birlikte öğrenme misyonumuzu sürdürmekte kararlıyız. Mart ayındaki etkinliklerimiz, bu misyon doğrultusunda önemli bir adım oldu ve katılımcılarımıza değerli içgörüler sunduk. Gelecek etkinliklerimizde de, liderlik alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve bir araya gelerek öğrenmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!