Z KUŞAĞI NE İSTİYOR İÇGÖRÜ RAPORU - Yenibirlider Derneği

Z KUŞAĞI NE İSTİYOR İÇGÖRÜ RAPORU

“Günümüzün gençleri lüksü seviyorlar. Şımarıklar, otoriteye baş kaldırıyorlar, yaşlılara saygı göstermiyorlar, çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık ailenizin hizmetçisi değil, tiranı olmuş durumda. Yaşlılar içeri girince ayağa bile kalkmıyorlar!”

SOCRATES

Bu içgörü raporu,

Yenibirlider Derneği tarafından 25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Z Kuşağı Ne İstiyor?” etkinliğinin sonuçlarını yansıtıyor.

ÖZET

Bu rapor, Z kuşağındaki gençlerin nasıl bir iş hayatı düşlediklerini ve geleceğin teknolojileri ile iş hayatının dönüşümüne yönelik izlenim ve gelecek beklentilerini öğrenmeyi hedefliyor. Çalışma, farklı üniversite/bölümlerde ve Yenibirlider Gençlik Programları’ndan yer alan 18 gencin görüşlerini içeriyor. Etkinlikten çıkan sonuçlara göre gençler şirketlerden:

 • Kurum kültürlerinin sonuç odaklı olmasını,
 • Merkezi karar alma yapısına sahip olmamalarını,
 • Aidiyet duygusu yaratmalarını,
 • İnovasyona ve otonomiye imkân sağlamalarını,
 • Çalışanlara kişisel gelişim imkanı sunmalarını ve Birimler arası entegrasyon ve iletişimin yüksek olmasını sağlamalarını bekliyor.

Rapor, Z kuşağına ilişkin beş önemli soruya cevap aramak için gerç ekleştirildi:

 • Nasıl bir kurum kültürü ve iş dünyası hayal ediyorsunuz?
 • Kısa ve orta vadeli hedefleriniz neler?
 • Nasıl bir iletişim ortamı hayal ediyorsunuz?
 • Geleceğin teknolojilerine bakış açınız nasıl?
 • Girişimcilik ve iş dünyasına bakış açınız nasıl? Hangisini tercih edersiniz?

Bu raporun etkinlik sonunda edindiğimiz içgörülere dayandığını ve Türkiye’deki Z kuşağının görüşlerini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz.

Z kuşağının kısa ve orta vadede hedefleri neler?

Kişiye özel başarı kriterleri ve mutluluk Z kuşağı için ön planda. Bu noktada topluma fayda sağladıkları ve değer üretebildikleri yapılar inşa etmek istiyorlar. Kendilerini sadece bir alanda değil birçok alanda geliştirmeyi hedefliyorlar. Kendi hayallerini gerçekleştirmek için çalışmak istiyorlar. Kurumsal hayata devam ederken diğer alanlarda da gelişebilmek, sürekli gelişmek ve öğrenmeye devam etmek istiyorlar. Küçük yaşta liderlik ve üst pozisyonları deneyimlemek de Z kuşağı gençlerinin hedefleri arasında.

 

Nasıl bir iletişim ortamı hayal ediliyor?

Hata yapma ve inisiyatif alma şansının tanındığı, daimî öğrenmenin devam ettiği ekip çalışmasına dayanan bir iletişim gençler için oldukça önemli.

 

Aynı zamanda;

 • Açık iletişimin yer aldığı,

 • İnsanların birbirine saygı duyduğu ve birer birey olarak değer gördükleri,

 • Eşitsizliğin ve belirli bir hiyerarşik düzenin olmadığı; herkesin kendini rahatça ifade edebildiği, ekip çalışmasının olduğu, ekipte herkesin rahatlıkla birbirinin eksiklerini tamamlayabileceği bir ekip yapısı bekleniyor.

Gençlere göre teknoloji iş dünyasını nasıl etkileyecek?

 

 • Gelecekte insandan bağımsız otomatik işlerin robotik yapılar ile yönetildiği, teknolojinin insana entegre bir şekilde konumlandığı, insanların daha çok regülatör ve moderatör görevi gördüğü yapıların oluşması öngörülüyor.
 • Gençlere göre ileride dijital dönüşüm sürecine rahatlıkla uyum sağlamış, daimî inovasyonun ve kurum içi girişimcilik kültürünün oturduğu firmalar tercih edilmeye başlanacak.
 • Gençler gelecekte, giyilebilir teknolojinin, artırılmış teknoloji, yapay zekâ ve teknoloji entegrasyonun ön plana çıkacağı yapılarının başarılı olacağını öngörmekteler.
 • İnsan kaynakları alanının teknolojiye daha bağlı olacağını düşünüyorlar. Buna bağlı olarak bazı meslek yapılarının da teknolojik yapılara dönüşeceğini; bazı mesleklerin yok olacağını bu nedenle kendilerini bir alanda değil birçok alanda geliştirmek istediklerini belirtiyorlar.

 Z kuşağının girişimcilik dünyasına ve iş dünyasına bakış açısı nedir?

İlk olarak Z kuşağı hem girişimcilik dünyasında hem de iş dünyasında kendilerini belirli deneyimler elde etmiş olarak görüyor. Yine de bir girişimi hayata geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak noktasında kendilerini yetersiz görüyorlar. Bu nedenle önce kurumsal hayatta çalışarak burada kendi yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek daha sonra kendi girişimlerini kurmak istiyorlar. Kurumsal hayatın sağladığı düzenli maddi gelirin ve çalıştıkları yerlerde kendilerini zincirin bir parçası gibi hissetmenin motivasyonlarını ve değer üretme dürtülerini daha yüksek tutacağını belirtiyorlar. Bu noktada Z kuşağı için kurumsal hayat öne çıkarken ileride bir girişim kurmak fikrinden de tam olarak vazgeçmiyorlar.

SONUÇ

Z kuşağı; daha çevik yapıda olan, kişileri belirli zaman ve mekân sınırların içine koymayan, maddi ve manevi doyum sağlayan, iş süreçlerine çalışanlarını dahil eden, açık iletişim ve etkili ekip çalışmasına imkân sunan; bununla birlikte dijital dönüşümü iş süreçlerine uyarlamış, çalışanlardan kilit noktalarda verim alan; yenilikçi, sürdürülebilir ve birliktelik duygusunu ön plana çıkaran oluşumların içinde yer almak istiyor.

Gelecek hedefleri noktasında gençler, yetkinliklerini geliştirmiş ve liderlik pozisyonunu deneyimlemiş olmak istiyor. İş dünyasını, bakış açıları hala belirli sınırların içinde kalmış ve kişiyi kısıtlayan yapılar olarak görüyorlar. Girişimcilik dünyasını ise bakış açısı çok esnek yapılar olarak konumlandırıyorlar. Son olarak teknolojinin, insan ile uyumlu şekilde ilerleyeceğini öngörüyorlar.